Hvem er vi

Kildevænget:

er normeret til 68 børn i alderen 2 år 9 mdr. - 6 år. Der er tre aldersblandede børnegrupper, og der arbejdes på tværs I huset med mange forskellige aktiviteter, bl.a. yoga og venskaber i både aldersblandede grupper og i mindre grupper med jævnaldrende børn.

Børnegrupperne kommer på udflugter I nærmiljøet og på større udflugter med bus til skov og strand.

I Kildevænget er der mulighed for at planlægge udflugter for børnene til et nærliggende område med god plads til udfoldelse. Kildevænget lægger vægt på barnets udvikling, og har altid fokus på det enkelte barn, på kammeratskaber og trivsel.

Vi samarbejder med sammenhæng mellem dagpleje, vuggestue og skoler:

dagplejen/vuggestue:

Med forældrenes tilladelse modtager vi informationer om det enkelte barn inden børnehave start. Vi opfordre forældrene til at besøge børnehaven sammen med barnet, således at vi i børnehaven, når barnet starter, ved så meget om barnet som det er muligt.

Skoler:

Børnehaven samarbejder primært med skolerne Grønvang, Østerby og Askov skoler. Der arbejdes med rullende indskoling og børnene kan starte i skole i marts, august og november det år de har 6 års fødselsdag. Børnene er, sammen med en pædagog, på besøg på skolen inden de starter.

Alle børn sprogvurderes når de er 3 år og når de fylder 5 år. Ved samarbejdet ved skolestart udarbejdes et dialog redskab, der er forældre, pædagoger og skolens mulighed for at lave den gode sammenhæng for barnets skolestart.

 

link til folder til forældrene inden starten i børnehaven er under udarbejdelse.